240 mm kerne - tør pil

En skærm med en facade i tør, flettet pil har altid en bærende konstruktion udført i hårdttræ, eksempelvis plantagedyrket akacietræ og stål. Pilestammerne er en æstetisk del af skærmen, og de har ingen konstruktionsbærende funktion.

Kernen udgøres af en selvbærende 240 mm stenuldskerne, bygget af 120mm uldbats lagt forbandt. Pilestammerne er 1. sorterings, kraftige 2-3 årige pil, der vil blive siddende på skærmen i dens fulde levetid.

Med tiden vil barken helt naturligt ældes og frønne i et smukt samspil med den stadigt mere dækkende vedbend. Afbarkede pilestammer kan monteres uden beplantning. Pilestammernes ældning - tidens tand - sætter smukt sit præg på stammerne, der ældes naturligt.
Stregtegning: tør pil240 mm kerne - tør pil240 mm kerne - tør pil240 mm kerne - tør pilHavekig med bær240 mm kerne - tør pil240 mm kerne - tør pil240 mm kerne - tør pilDetalje: Rotteløsning + vedbend
Dette står i skarp modsætning til skåret træ og planker, hvor sprækker og ældning fremstår som forfald og antyder mangel på vedligehold. Skønheden ved den naturlige ældning, og at pilestammerne ikke skal vedligeholdes udgør en stor fordel for den flettede facadeløsning. Rammestolperne er sat i jorden typisk med et betonfundament, eventuelt yderligere fundering kan være nødvendig på volde. I fjeld, ved bro o.l. anvendes stolpesko for fundering.

Kontakt os for et uforpligtende overslag for færdig monteret støjskærm eller BYG-SELV.