Generelle specifikationer

Alle støjskærme er:

  • CE-mærkede iht DS/EN 14-388 (krav om CE-mærkning af støjskærme trådte i kraft i 2007).
  • Udviklet til at isolere og absorbere støjen – en optimal kombination for støjdæmpning. Støjen reflekteres ikke.
  • Udført i miljømæssigt bæredygtigt design, produceret i 100% genanvendelige materialer. 
  • Designet til at kræve ingen eller begrænset vedligeholdelse. Der er ingen udgifter til rengøring, træbeskyttelse, kemikalier til fjernelse af alger, snavs eller graffiti (der er ikke eksempler på graffiti og hærværk på PileByg a/s’ støjskærme).
  • Facader i levende og tør pil ældes naturligt med naturens ynde – og bliver kun smukkere med tiden.
  • 30-40 års forventet levetid på alle komponenter anvendt.
Generelle specifikationerGenerelle specifikationerGenerelle specifikationerGenerelle specifikationerGenerelle specifikationerGenerelle specifikationerGenerelle specifikationerGenerelle specifikationerGenerelle specifikationerGenerelle specifikationerpilestammer: tykkelseBroløsning: skærm og hegn i pilStenuld monteres

Støjdata

PileBygs støjskærme er som et led i CE-mærkningen testet hos DELTA A/S, der er et af Europas ledende internationale institutter på test. DELTA er krediteret iht  DANAK reg no. 100 og er notificeret organ under CPD, Notification ID. no 0199.

DET GRØNNE ELEMENT®
240 MM KERNE
DET GRØNNE ELEMENT®ECONOMY
120 MM KERNE
Støjisolation DLR = 32 dB (kategori B3) DLR = 22 dB (kategori B2)
Støjabsorption DLa = 5 dB (kategori 2) DLa = 9 dB (kategori A3)
Rw-value 37 26

For udførlige detaljer rekvirer PileByg a/s’ Technical Binder.