Om støjdæmpning

Støjdæmpning støjkort

Støjreduktion

Den mest effektive støjdæmpning af udendørs støjproblemer ved veje, jernbaner og industriområder er opstilling af en støjskærm/et støjhegn.  Placeringen af en støjskærm vil som oftest finde sted i skel mod nabo/genbo, vej eller bane. Det er imidlertid vigtigt at placere støjskærmen så tæt på støjkilden, eller så tæt ved huset, som muligt. Herved opnås den største støjdæmpning vha. støjskærmen.

Støj måles i enheden dB(A). Støjniveauet på en hovedvej i byen (50 km/t), med 4.000 biler pr. døgn, er ca. 63 dB(A) målt 10 meter fra vejmidten. En reduktion på 5 dB(A) vil tydeligt kunne høres, mens en reduktion på 10 dB(A) vil opfattes som en halvering af støjniveauet. Dæmpning på 5-10 dB(A) er relativt let opnåelig med en RockDelta stenuldskerne. Støjdæmpning eller lyddæmpning udtrykkes i støjisolationsværdi og skærmvirkning. En støjskærm må ikke tillade lyden at passere igennem skærmen. Det er dog så godt som umuligt at opnå en 100% lydtæt støjskærm. Derfor er det tilstrækkeligt at den støj, der passerer igennem støjskærmen, er ubetydelig i forhold til den støj, som passerer over støjskærmen.

Støjen, som passerer igennem skærmen, må pr. definition ingen effekt have på den totale dæmpning. Støjisolationen (reduktion af støj igennem skærmen) skal være ca. 10 dB(A) højere end skærmvirkningen (den totale dæmpning). Med andre ord, hvis man totalt ønsker at reducere støjen med 10 dB(A), skal støjen, som passerer igennem skærmen, reduceres med minimum 20 dB(A).

Foruden at dæmpe støjen på egen grund, er det vigtigt ikke at tilføje naboer/genboer ekstra støjgener som følge af lydreflektioner. Hvis lyden kastes tilbage fra støjskærmen, skal den lægges til det støjniveau, som allerede findes hos nabo/genbo. Det betyder ofte en forøgelse på ca. 3 dB(A), hvilket umiddelbart ikke lyder voldsomt, men i realiteten opfattes det, som en fordobling af trafikken.

Ved at opsætte DET GRØNNE ELEMENT® som støjskærm, undgår man disse problemer med støjdæmpning og lydisolering. Dokumenterede målinger viser en støjabsorption på 95%. Det vil sige; støjen kastes ikke tilbage, men dæmpes i skærmen.

Dimensionering

Når de dæmpende egenskaber er i orden, og man har fundet den mest fordelagtige placering til sin støjskærm, er den sidste bestemmende faktor for skærmvirkningen dimensionen (højde og længde). Forøges skærmhøjden, får man en større støjdæmpende effekt. Ligeledes med længden på en støjskærm. Her er det vigtigt at føre den pågældende støjskærm et godt stykke forbi det område, man vil støjdæmpe. Lyden vil udbrede sig rundt om skærmvæggens afslutning og derved aftager skærmvirkningen.

Stenulden

Stenuldskernen fra RockDelta a/s har fremragende støjabsorberende og støjdæmpende egenskaber. Stenulden bliver til som ved et vulkanudbrud. Diabassten smeltes ved 1.500oC, for dernæst at blive slynget ud i luften og størkne som fibre. Dermed opnås et materiale, der forener stenens styrke med uldens akustisk isolerende egenskaber og store overfladeareal. RockDelta stenuld er støjabsorberende, ubrændbar og fysisk stabil over tid.
Stenulden er diffusionsåben (kan ånde) og danner ikke grobund for uønskede mikroorganismer. Et tyndt lag imprægneringsolie og bindemiddel sikrer, at stenulden forbliver både vandafvisende og formstabil. Som alternativ til imprægneringsolie kan et tyndt lag afspændingsmiddel sikre en vandsugende stenuld. Ifølge det internationalt anerkendte miljøinstitut Ecobilan kan et typisk Rockwool isoleringsprodukt spare over 1.000 gange mere energi i sin livscyklus, end der bruges til produktets fremstilling. RockDelta stenuld en er testet efter internationale normer jfr. DIN 52210 (EN/ISO 140-3, ISO 717-1), DIN/EN 20 354 (ISO 354) og ZTV-Lsw 88 ved følgende institutter, og er blevet godkendt som højabsorberende og højisolerende:
  • ITA Ingenieurgesellschaft für technische Akustik GmbH, Wiesbaden, Tyskland.
  • IBMB Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Braunschweig, Tyskland.
Læs mere om støjdæmpning på Wikipedia (engelsk) her.
Hvis du har flere spørgsmål om støjdæmpning er du velkommen til at kontakte os.
 Print